Miss Wong

香港記憶代表隊執行主席及香港記憶代表隊教練。為香港記憶學院資深導師,負責培訓香港記憶學院旗下導師,並擁有超過7年教學經驗。