Teacher Courses

New
暑期密集班(1-12/8或15/8-26/8) 共10堂 視像 認字班(英文) 記憶班(中文/英文) &nbs […]
New
2星期密集班(15/8-26/8) 共10堂 實體 認字班(英文) 記憶班(中文/英文)  
$3,500 $2,500
Hot
每星期1堂 每堂1小時 $3388/12堂(月繳) 試堂 $350/堂(試堂後報名可扣減差額)  
Hot
每星期2堂 每堂半小時 $2288/24堂(月繳) 試堂 $130/堂(試堂後報名可扣減差額)